2. Miền Trung / Central / 中央
Tổng số KCN : 115
 • 1. Thanh Hóa
  8 Khu CN
 • 2. Nghệ An
  9 Khu CN
 • 3. Hà Tĩnh
  3 Khu CN
 • 4. Quảng Bình
  10 Khu CN
 • 5. Quảng Trị
  9 Khu CN
 • 6. T. T. Huế
  5 Khu CN
 • 7. Đà Nẵng
  6 Khu CN
 • 8. Quảng Nam
  18 Khu CN
 • 9. Quảng Ngãi
  6 Khu CN
 • 10. Bình Định
  7 Khu CN
 • 11. Phú Yên
  4 Khu CN
 • 12. Khánh Hòa
  6 Khu CN
 • 13. Ninh Thuận
  3 Khu CN
 • 14. Bình Thuận
  6 Khu CN
 • 15. Kon Tum
  5 Khu CN
 • 16. Gia Lai
  3 Khu CN
 • 17. Đắk Lắk
  1 Khu CN
 • 18. Đắk Nông
  2 Khu CN
 • 19. Lâm Đồng
  4 Khu CN
Thanh Hóa
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN BỈM SƠN Công Ty HUD4
2. KCN NGHI SƠN Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
3. KCN LAM SƠN Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
4. KCN LỄ MÔN Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
5. KCN HÀ TRUNG - THANH HÓA ban quản lí các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
6. KCN VÂN DU - THẠCH THÀNH Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
7. KCN NHƯ THANH Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
8. KCN HẬU LỘC Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Nghệ An
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN BẮC VINH Công Ty đầu tư phát triển Khu công nghiệp Bắc Vinh
2. KCN NAM CẤM Công Ty phát triển Khu công nghiệp Nghệ An
3. KCN HOÀNG MAI I Công Ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Hoàng Mai (HIZI)
4. KCN ĐÔNG HỒI Công Ty TNHH Vietnam Investment Partners (VIP) ban quản lí các khu công nghiệp tỉnh Nghệ an
5. KCN NGHĨA ĐÀN Công Ty CP lâm nghiệp Tháng Năm
6. KCN HOÀNG MAI II Đang kêu gọi đầu tư
7. KCN THỌ LỘC ban quản lí các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An
8. KCN SÔNG DINH Đang kêu gọi đầu tư
9. KCN TÂN KỲ Đang kêu gọi đầu tư
Hà Tĩnh
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN HẠ VÀNG Đang kêu gọi đầu tư
2. KCN GIA LÁCH Trung tâm dịch vụ và hạ tầng KKT Vũng Áng
3. KCN VŨNG ÁNG Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Vũng áng
Quảng Bình
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN HÒN LA Ban quản lý các KCN Quảng Bình
2. KCN TÂY BẮC ĐỒNG HỚI Ban quản lý các KCN Quảng Bình
3. KCN CẢNG BIỂN HÒN LA Ban quản lý các KCN Quảng Bình
4. KCN BẮC ĐỒNG HỚI Ban quản lý các KCN Quảng Bình
5. KCN CAM LIÊN Ban quản lý các KCN Quảng Bình
6. KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC QUÁN HÀU Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình
7. KHU CÔNG NGHIỆP LÝ TRẠCH Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình
8. KHU CÔNG NGHIỆP HÒN LA 2 Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình
9. KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG BIỂN HÒN LA Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình
10. KHU CÔNG NGHIỆP BANG Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN NAM ĐÔNG HÀ Đang kêu gọi vốn đầu tư
2. KKT - TM ĐẶC BIỆT LAO BẢO Đang thu hút vốn đầu tư
3. KCN QUÁN NGANG Đang thu hút nhà đầu tư
4. KCN TÂY BẮC HỒ XÁ ban quản lí các khu công nghiệp tỉnh quảng trị
5. KHU CÔNG NGHIỆP CẦU QUAN Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị
6. KHU CÔNG NGHIỆP CỐ CHIÊN Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng trị
7. KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC Công Ty TNHH đầu tư Long Đức
8. KHU KINH TẾ BIỂN ĐÔNG NAM Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng trị
9. KCN PHÍA NAM ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Trị
T. T. Huế
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN PHÚ BÀI Công Ty Xây lắp Thừa Thiên Huế
2. KCN PHONG ĐIỀN Công Ty VIGLACERA
3. KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI MỞ RỘNG Công ty TNHH Bia Huế
4. KHU CÔNG NGHIỆP TỨ HẠ Công ty cổ phần Phước Hiệp Thành.
5. KHU CÔNG NGHIỆP PHONG THU Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Đà Nẵng
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN LIÊN CHIỂU Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng 500 USD/m2
900,000 USD/m2
2. KCN HÒA KHÁNH MỞ RỘNG Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng
3. KCN HÒA KHÁNH Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico)
4. KCN HÒA CẦM Công Ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm
5. KCN DỊCH VỤ THỦY SẢN ĐÀ NẴNG Công Ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico)
6. KCN ĐÀ NẴNG Công Ty Liên doanh Massda
Quảng Nam
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN THUẬN YÊN Công Ty Cổ phần Vinaconex 25
2. KCN TAM THĂNG 2 Công Ty CPĐTCapella Quảng Nam (Capella Land)
3. KCN TAM HIỆP Công Ty đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai
4. KCN TAM ANH Công Ty TNHH C&N Vina
5. KCN PHÚ XUÂN BQL các KCN Quảng Nam
6. KCN ĐÔNG QUẾ SƠN Công Ty TNHH MTV Prime Quế Sơn
7. KCN ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC Công Ty phát triển đô thị và KCN Quảng Nam - Đà Nẵng
8. KCN CƠ KHÍ CHU LAI TRƯỜNG HẢI Công Ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải
9. KCN BẮC CHU LAI Công Ty phát triển hạ tầng KCN Chu Lai
10. Khu công nghiệp Trảng Nhật BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM
11. KCN ĐẠI HIỆP công ty đầu tư và phát triển kỳ hà
12. KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG THĂNG BÌNH Công Ty
13. KHU CÔNG NGHIỆP TÂY AN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM
14. KHU CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG XUÂN Ban quản lý các khu công nghiệ tỉnh Quảng Nam
15. CỤM CÔNG NGHIỆP CẨM SƠN Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
16. CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 1 Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
17. CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 2 Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
18. Cụm công nghiệp-Dịch vụ An Lưu Trung tâm phát triển Cụm công nhiệp và Du lịch huyện Điện Bàn
Quảng Ngãi
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN TỊNH PHONG Ban quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi
2. KCN TAM THẮNG Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai
3. KCN TAM ANH Ban quản lí khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi
4. KCN QUẢNG PHÚ Ban quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi
5. KCN PHỔ PHONG Ban quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi
6. KCN DUNG QUẤT Cơ quan trực thuộc Thủ Tướng Chính phủ
Bình Định
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN PHÚ TÀI Công Ty Phát triển hạ tầng các KCN Bình Định
2. KCN NHƠN HỘI ( KHU C ) Công Ty CP Đầu Tư Và Dịch Vụ HBC
3. KCN NHƠN HỘI ( KHU B ) Công Ty TNHH Một thành viên Hong Yeung Việt Nam
4. KCN NHƠN HỘI ( KHU A ) Công Ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội
5. KCN NHƠN HÒA Công Ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa
6. KCN LONG MỸ Công Ty Phát triển hạ tầng các KCN Bình Định
7. KCN HÒA HỘI Công Ty Cổ phần Hòa Hội
Phú Yên
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN HÒA HIỆP Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
2. KCN ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
3. KCN ĐIỀM THỤY BQL KCN Thái Nguyên & Cty CP Đầu Tư APEC
4. KCN AN PHÚ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Khánh Hòa
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN VẠN THẮNG Công Ty Hàn Quốc
2. KCN SUỐI DẦU Công Ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu
3. KCN NINH THỦY Công Ty TNHH Hoàn Cầu
4. KCN NAM CAM RANH Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh
5. KHU CÔNG NGHIỆP BẮC CAM RANH Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa
6. KHU CÔNG NGHIỆP VẠN NINH Ban Quản lý KCN tỉnh Khánh Hòa
Ninh Thuận
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN DU LONG Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
2. KCN PHƯỚC NAM Công ty CP Đầu tư Phước Nam-Ninh Thuận
3. KCN THÀNH HẢI Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.
Bình Thuận
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN TÂN ĐỨC Công Ty CP Ngoại thương Phát triển và Đầu tư Đức Lợi
2. KCN SƠN MỸ I Công Ty TNHH Một Thành viên Phát triển đô thị & Khu công nghiệp IDICO
3. KCN PHAN THIẾT II Công Ty TNHH Thép Trung nguyên
4. KCN PHAN THIẾT I Công ty Cổ phần VLXV & KS Bình Thuận.
5. KCN HÀN KIỆM I Công Ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân
6. KCN HÀN KIỆM II Công Ty CP đầu tư Bình Tân
Kon Tum
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN HÒA BÌNH Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Kon Tum
2. KCN SAO MAI Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum
3. KCN ĐẮK LẮK Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
4. KCN ĐẮK LẮK Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
5. KCN BỜ Y Đang thu hút các nhà đầu tư
Gia Lai
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN TRÀ ĐA Công Ty Phát triển HT KCN Trà Đa
2. KCN NAM PLEIKU Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai
3. KCN CỬA KHẨU LỆ THANH Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN HÒA PHÚ Công Ty Phát Triển HT KCN Hoà Phú
Đắk Nông
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN TÂM THẮNG Công Ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng
2. KCN NHÂN CƠ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
Lâm Đồng
Tên khu công nghiệp / Industrial zone / 工業地帯 Chủ đầu tư / Investor / 投資家 Giá thuê đất / Lease fee / リース料
1. KCN LỘC SƠN Công ty TNHH ELITE Long Thành
2. KCN PHÚ HỘI Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng - LIZA
3. KCN TÂN PHÚ TRUNG Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (SCD)
4. KCN ĐẠI LÀO - LÂM ĐỒNG Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
1
Chat với chúng tôi