Trang chủ  GIAM SÁT THI CÔNG Giám sát thi công dự án Ohashi Tekko Viet Nam
  • image2
  • image2
  • image2
  • image2

Thông tin dự án

Tên dự án: Giám sát thi công dự án Ohashi Tekko Viet Nam

Ngày hoàn thành: 08/12/2017

Giám sát công trình Yano Nhật bản

Dự án khác

Giám sát thi công dự án Ohashi Tekko Viet Nam

Dự án: Giám sát thi công dự án Ohashi Tekko Viet Nam

Ngày hoàn thành: 08/12/2017

Cắt cử kỹ sư giám sát công trình

Dự án: Cắt cử kỹ sư giám sát công trình

Ngày hoàn thành: 22/12/2017

1
Chat với chúng tôi