Tên Khu CN : KCN BẮC ĐÔNG PHÚ - BÌNH PHƯỚC

Website
http://bdp.com.vn; http://bdp.vn
Chủ đầu tư KCN
Investor
投資社
Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú (Công Ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú và Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên)
Lĩnh vực ưu tiên
Priority field
優先分野
Khu công nghiệp hỗn hợp, đa ngành
Doanh nghiệp tiêu biểu
Typical businesses
典型的な企業
Công ty FreeWell; Công ty CP Khí hóa lỏng Miền Nam...
 ★ Vị Trí / Location / 場所
Mô tả 
Describe
記述
KCN Bắc Đồng Phú nằm tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú và một phần đất tại xã Tiến Hưng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Khoảng cách đến tp lớn
Distance from the city 
都会からの距離
Cách thành phố Hồ Chí Minh 89 km; Bình Dương 64 km; Cách thị xã Đồng Xoài khoảng 7 km.
Cảng biển gần nhất 
The nearest Seaport 
最寄りの港
Cách Cảng Sài Gòn 93 km
Sân bay gần nhất 
The nearest Airport 
最寄りの空港
Sân bay Tân Sơn Nhất 95 km
Ga đường sắt gần nhất 
The nearest Railway station 
最寄りの鉄道駅

Ga Sóng Thần 95 km
 ★ Cơ Sở Hạ Tầng / The infrastructure / インフラ
Đường giao thông 
Traffic road 
道路
Các đường trục trung tâm nối ra đường ĐT741 là tuyến đường quan trọng giữ vai trò là trục giao thông chính.
Điện 
Electricity 
電気
 Trước mắt sử dụng lưới trung thế từ ĐT741 đấu nối vào, giai đoạn sau phải xây dựng 1 trạm biến thế trung gian 110/22KV cấp điện riêng cho Khu công nghiệp.
 
Nước 
Water 
Giai đoạn đầu sử dụng các giếng khoan sau này sử dung hệ thống cấp nước của tỉnh
Thông tin liên lạc 
Contact information 
お問い合わせ
 Phục vụ trong khu quy hoạch sẽ được đấu nối với tổng đài của Bưu điện huyện Đồng Phú hoặc thị xã Đồng Xoài để phục vụ nhu cầu sử dụng điện thoại trong khu quy hoạch.
Xử lý rác thải 
Process rubbish 
廃棄物処理
 Rác thải được thu gom tập kết và vận chuyển đến khu vực xử lý tập trung theo quy định
Xử lý nước thải 
Wastewater treatment 
排水処理
Nước thải đã qua xử lý đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường.
Tài chính N/A
Trường đào tạo 
Training School 
トレーニングスクール
N/A
Nhà ở cho người lao động 
Housing for workers 
労働者のための住宅
Có khu nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia và cán bộ quản lý
Tiện ích khác 
Other gadgets 
その他の施設
Trong khu công nghiệp hiện có 2 hệ thống thoát nước riêng biệt, một hệ thống thoát nước mưa và một hệ thống thoát nước thải công nghiệp.
 ★ Diện Tích / Area / エリア
Diện tích quy hoạch 
Area planning 
計画面積
190 ha
Diện tích sẵn sàng cho thuê 
The area available for rent 
リース可能な区域
100 ha
Bản đồ quy hoạch 
Planning map 
プランニングマップ

N/A
 ★ Chi Phí / Cost / 料金
Giá thuê chưa có hạ tầng 
Rent without infrastructure 
インフラストラクチャがないの賃料

N/A USD/m2
Giá thuê đã có hạ tầng 
Rent has infrastructure 
インフラストラクチャがあるの賃料
25 USD/m2
Giá điện 
Electricity price 
電気料金

Theo giá của EVN
Giá nước 
Water price 
水道料金
Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh
Giá nhân công 
Labor costs 
人件費
Giá tham khảo: 100 - 350USD/người/tháng
Phí xử lý chất thải rắn 
Solid waste treatment fee 
固形廃棄物処理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Phí xử lý nước thải 
Cost of wastewater treatment 
排水処理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Phí quản lý 
Management fee 
管理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Chi phí khác 
Other costs 
その他の費用
N/A
 ★ Hiện Trạng / Status quo / 現状
Năm đi vào hoạt động 
Year of operation 
活用年数
2009
Tỷ lệ lấp đầy 
Occupancy rate 
占有率
15%
Doanh nghiệp trong KCN 
Business in the IZ 
工業地帯の企業
 
Các ưu đãi về đầu tư 
Investment incentives 
投資優遇措置
Theo quy định của Chính phủ và địa phương
 ★ Thông Tin Khác / Other information/ 他の情報
Điểm mạnh
Characteristic
特徴
Giá thấp, chi phí vận hành thấp
Điểm yếu
Weak point

弱点
Giao thông không được thuận lợi do cách xa các đầu mối giao thông quan trọng
Cơ hội
Chance

チャンス
Chính sách và hỗ trợ đầu tư tốt, Phù hợp với các ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến
Thách thức
Challenges

課題
Xử lý môi trường, chính sách thu hút lao động

Bản đồ / Map/ 地図