Tên Khu CN : KCN BỈM SƠN

Website
 
Chủ đầu tư KCN
Investor
投資社
 Công Ty HUD4
Lĩnh vực ưu tiên
Priority field
優先分野
 
Doanh nghiệp tiêu biểu
Typical businesses
典型的な企業
 
 ★ Vị Trí / Location / 場所
Mô tả 
Describe
記述
 
Khoảng cách đến tp lớn
Distance from the city 
都会からの距離
 - Cách TP Thanh Hóa 40Km về phía Nam
 - Cách Hà Nội 110Km về phía Bắc.
Cảng biển gần nhất 
The nearest Seaport 
最寄りの港
 - Cách cảng Hải Phòng 100 Km
 - Cách cảng nước sâu Nghi Sơn – Tĩnh Gia – Thanh Hóa 95 Km.
Sân bay gần nhất 
The nearest Airport 
最寄りの空港
 - Cách sân bay quốc tế Nội Bài 140 Km.
 - Cách sân bay Thọ Xuân,Thanh Hóa 70Km
Ga đường sắt gần nhất 
The nearest Railway station 
最寄りの鉄道駅
 
 ★ Cơ Sở Hạ Tầng / The infrastructure / インフラ
Đường giao thông 
Traffic road 
道路
 Hệ thống trục chính
 Hệ thống giao thông trục nội bộ
 - Hệ thống đường giao thông nội bộ được thiết kế đồng bộ và hiện đại để phục vụ cho việc đi lại cho các phương tiện giao thông đến từng lô đất một cách dễ dàng, thuận tiện.
 - Hệ thống đường trung tâm rộng 32,5m; Đường nhánh rộng 26,5m.
 - Hệ thống chiếu sáng được lắp đặt dọc theo các tuyến đường
Điện 
Electricity 
電気
 Lưới điện quốc gia
 - Nguồn điện được cung cấp liên tục và ổn định được lấy từ tuyến điện cao thế  110KV đi qua hàng rào Khu công nghiệp Bỉm Sơn.
 - Mạng lưới điện trung thế được đầu tư hiện đại và đồng bộ, chạy dọc các  tuyến đường giao thông cung cấp điện đến chân hàng rào các doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự đầu tư và xây dựng trạm hạ thế tuỳ theo công suất tiêu thụ.

 
Nước 
Water 
 - Nước được cung cấp ổn định từ nhà máy cung cấp nước với công suất 7.000 m3/ngày.
 - Hệ thống cấp nước được đấu nối đến tận chân tường rào từng Doanh nghiệp.
Thông tin liên lạc 
Contact information 
お問い合わせ
 Hệ thống viễn thông đạt tiêu chuẩn quốc tế và luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc với mục tiêu nhanh nhất và hiệu quả nhất. Hệ thống cáp quang ngầm được đấu nối trực tiếp đến chân tường rào từng Doanh nghiệp.
Xử lý rác thải 
Process rubbish 
廃棄物処理
 
Xử lý nước thải 
Wastewater treatment 
排水処理
 - Hệ thống thoát nước mưa và nước thải (nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt) được xây dựng riêng biệt. Nước mưa được thu gom qua hệ thống mương, cống và thoát ra các cửa xả trong khu vực. Nước thải được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải của KCN.
 - Toàn bộ nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt được Doanh nghiệp xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra hệ thống đường nước thải chung của KCN. Sau đó, KCN sẽ tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.
Tài chính  
Trường đào tạo 
Training School 
トレーニングスクール
 
Nhà ở cho người lao động 
Housing for workers 
労働者のための住宅
 
Tiện ích khác 
Other gadgets 
その他の施設
 
 ★ Diện Tích / Area / エリア
Diện tích quy hoạch 
Area planning 
計画面積
 222 ha
Diện tích sẵn sàng cho thuê 
The area available for rent 
リース可能な区域
 
Bản đồ quy hoạch 
Planning map 
プランニングマップ
 
 ★ Chi Phí / Cost / 料金
Giá thuê chưa có hạ tầng 
Rent without infrastructure 
インフラストラクチャがないの賃料
 
Giá thuê đã có hạ tầng 
Rent has infrastructure 
インフラストラクチャがあるの賃料
 
Giá điện 
Electricity price 
電気料金
 
Giá nước 
Water price 
水道料金
 
Giá nhân công 
Labor costs 
人件費
 
Phí xử lý chất thải rắn 
Solid waste treatment fee 
固形廃棄物処理費
 
Phí xử lý nước thải 
Cost of wastewater treatment 
排水処理費
 
Phí quản lý 
Management fee 
管理費
 
Chi phí khác 
Other costs 
その他の費用
 
 ★ Hiện Trạng / Status quo / 現状
Năm đi vào hoạt động 
Year of operation 
活用年数
 - Quyết định số 4738/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bỉm Sơn; Quyết định số 5036/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ.
Tỷ lệ lấp đầy 
Occupancy rate 
占有率
 
Doanh nghiệp trong KCN 
Business in the IZ 
工業地帯の企業
 
Các ưu đãi về đầu tư 
Investment incentives 
投資優遇措置
 
 ★ Thông Tin Khác / Other information/ 他の情報
Điểm mạnh
Characteristic
特徴
 
Điểm yếu
Weak point

弱点
 
Cơ hội
Chance

チャンス
 
Thách thức
Challenges

課題
 

Bản đồ / Map/ 地図