Tên Khu CN : KCN CÁT LÁI 2

Website
 
Chủ đầu tư KCN
Investor
投資社
 
Lĩnh vực ưu tiên
Priority field
優先分野
 Hàng mỹ nghệ, Đóng gói và phân phối, Vật liệu xây dựng, Cơ khí, Điện tử, Dệt may, Thiết bị và phụ tùng,
Doanh nghiệp tiêu biểu
Typical businesses
典型的な企業
 
 ★ Vị Trí / Location / 場所
Mô tả 
Describe
記述
 
Khoảng cách đến tp lớn
Distance from the city 
都会からの距離
 Đến Thành Phố Hồ Chí Minh : 15km
Cảng biển gần nhất 
The nearest Seaport 
最寄りの港
 Đến Cảng Sài Gòn : 12km
Sân bay gần nhất 
The nearest Airport 
最寄りの空港
 Đến Sân Bay Tân Sơn Nhất : 18km
Ga đường sắt gần nhất 
The nearest Railway station 
最寄りの鉄道駅
 Đến Ga Sài Gòn : 15km
 ★ Cơ Sở Hạ Tầng / The infrastructure / インフラ
Đường giao thông 
Traffic road 
道路
 Hệ thống trục chính
 
 
 Hệ thống giao thông trục nội bộ
Điện 
Electricity 
電気
 Lưới điện quốc gia
 
 Nhà máy điện dự phòng

 
Nước 
Water 
 
Thông tin liên lạc 
Contact information 
お問い合わせ
 
Xử lý rác thải 
Process rubbish 
廃棄物処理
 
Xử lý nước thải 
Wastewater treatment 
排水処理
 
Tài chính  
Trường đào tạo 
Training School 
トレーニングスクール
 
Nhà ở cho người lao động 
Housing for workers 
労働者のための住宅
 
Tiện ích khác 
Other gadgets 
その他の施設
 
 ★ Diện Tích / Area / エリア
Diện tích quy hoạch 
Area planning 
計画面積
 111.7 ha
Diện tích sẵn sàng cho thuê 
The area available for rent 
リース可能な区域
 
Bản đồ quy hoạch 
Planning map 
プランニングマップ
 
 ★ Chi Phí / Cost / 料金
Giá thuê chưa có hạ tầng 
Rent without infrastructure 
インフラストラクチャがないの賃料
 
Giá thuê đã có hạ tầng 
Rent has infrastructure 
インフラストラクチャがあるの賃料
 
Giá điện 
Electricity price 
電気料金
 
Giá nước 
Water price 
水道料金
 
Giá nhân công 
Labor costs 
人件費
 
Phí xử lý chất thải rắn 
Solid waste treatment fee 
固形廃棄物処理費
 
Phí xử lý nước thải 
Cost of wastewater treatment 
排水処理費
 
Phí quản lý 
Management fee 
管理費
 
Chi phí khác 
Other costs 
その他の費用
 
 ★ Hiện Trạng / Status quo / 現状
Năm đi vào hoạt động 
Year of operation 
活用年数
 
Tỷ lệ lấp đầy 
Occupancy rate 
占有率
 
Doanh nghiệp trong KCN 
Business in the IZ 
工業地帯の企業
 
Các ưu đãi về đầu tư 
Investment incentives 
投資優遇措置
 
 ★ Thông Tin Khác / Other information/ 他の情報
Điểm mạnh
Characteristic
特徴
 
Điểm yếu
Weak point

弱点
 
Cơ hội
Chance

チャンス
 
Thách thức
Challenges

課題
 

Bản đồ / Map/ 地図