Tên Khu CN : KCN NHƠN TRẠCH 6 - ĐỒNG NAI

Website
http://timexco.com
Chủ đầu tư KCN
Investor
投資社
Cty TNHH MTV Tín Nghĩa; Cty TNHH Đầu tư XD Khương Hy; Cty CP Đầu tư XD và VLXD Sài Gòn; Cty TNHH An Thái; Cty TNHH Đỉnh Vàng.
Lĩnh vực ưu tiên
Priority field
優先分野
Sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu - Chế biến gỗ và sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)- Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết, bện - Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất; dệt; sản xuất trang phục - Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic - Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuât giường, tủ, bàn, ghế - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu; sản xuất xe có động cơ; sản xuất phương tiện vận tải khác; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất thiết bị địên
Doanh nghiệp tiêu biểu
Typical businesses
典型的な企業
N/A
 ★ Vị Trí / Location / 場所
Mô tả 
Describe
記述
Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Khoảng cách đến tp lớn
Distance from the city 
都会からの距離
Cách Tp Biên Hòa 45km, TP.Hồ Chí Minh 60km;
Cảng biển gần nhất 
The nearest Seaport 
最寄りの港
Cách cảng Gò Dầu, Thị Vãi 20km; Cảng biển Vũng Tàu 70km;
Sân bay gần nhất 
The nearest Airport 
最寄りの空港
Cách sân bay Tân Sơn Nhất 65km, Sân bay Quốc tế Long Thành 10km;
Ga đường sắt gần nhất 
The nearest Railway station 
最寄りの鉄道駅
Cách Ga Biên Hòa (Tỉnh Đồng Nai): 45km
 ★ Cơ Sở Hạ Tầng / The infrastructure / インフラ
Đường giao thông 
Traffic road 
道路
 Đã hoàn thiện san nền, đang đầu tư xây dựng hệ thống giao thông
Điện 
Electricity 
電気
 Sử dụng điện lưới quốc gia cấp tới chân hàng rào khu công nghiệp
 
Nước 
Water 
Nhà máy nước ngầm Nhơn Trạch (công suất 10.000 m3/ngày).
Thông tin liên lạc 
Contact information 
お問い合わせ
 Ngoài mạng lưới bưu điện tỉnh, bênh cạnh đó KCN sẽ xây hệ thống công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng nhu cầu viễn thông với nhiều loại hình. Điện thoại, ADSL được cung cấp từ mạng lưới của Tỉnh và được kéo đường dây đến tận KCN.
Xử lý rác thải 
Process rubbish 
廃棄物処理
 Rác thải được thu gom tập kết và vận chuyển đến khu vực xử lý tập trung theo quy định
Xử lý nước thải 
Wastewater treatment 
排水処理
NM XLNTTT công suất 1.000 m3/ngày đang trong giai đoạn thiết kế.
Tài chính  N/A
Trường đào tạo 
Training School 
トレーニングスクール
Trường đại học Lạc Hồng, Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi, Trường Trung Cấp Kỹ thuật Công Nghiệp Đồng Nai...
Nhà ở cho người lao động 
Housing for workers 
労働者のための住宅
Có khu nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia và cán bộ quản lý
Tiện ích khác 
Other gadgets 
その他の施設

 N/A
 ★ Diện Tích / Area / エリア
Diện tích quy hoạch 
Area planning 
計画面積
315 ha
Diện tích sẵn sàng cho thuê 
The area available for rent 
リース可能な区域
ha
Bản đồ quy hoạch 
Planning map 
プランニングマップ
N/A
 ★ Chi Phí / Cost / 料金
Giá thuê chưa có hạ tầng 
Rent without infrastructure 
インフラストラクチャがないの賃料
N/A USD/m2
Giá thuê đã có hạ tầng 
Rent has infrastructure 
インフラストラクチャがあるの賃料
60 USD/m2
Giá điện 
Electricity price 
電気料金
Theo giá của EVN
Giá nước 
Water price 
水道料金
Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh
Giá nhân công 
Labor costs 
人件費
Giá tham khảo: 100 - 400USD/người/tháng
Phí xử lý chất thải rắn 
Solid waste treatment fee 
固形廃棄物処理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Phí xử lý nước thải 
Cost of wastewater treatment 
排水処理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Phí quản lý 
Management fee 
管理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Chi phí khác 
Other costs 
その他の費用
N/A
 ★ Hiện Trạng / Status quo / 現状
Năm đi vào hoạt động 
Year of operation 
活用年数
2005
Tỷ lệ lấp đầy 
Occupancy rate 
占有率
N/A
Doanh nghiệp trong KCN 
Business in the IZ 
工業地帯の企業
 
Các ưu đãi về đầu tư 
Investment incentives 
投資優遇措置
Theo quy định của Chính phủ và địa phương
 ★ Thông Tin Khác / Other information/ 他の情報
Điểm mạnh
Characteristic
特徴

KCN có vị trí tốt
Điểm yếu
Weak point

弱点
Hạ tầng trong KCN chưa được đầu tư tốt
Cơ hội
Chance

チャンス
Chính sách và hỗ trợ đầu tư tốt, Phù hợp với các ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến
Thách thức
Challenges

課題
Xử lý môi trường, chính sách thu hút lao động

Bản đồ / Map/ 地図