Tên Khu CN : KCN NHUẬN TRẠCH - HÒA BÌNH

Website
www.coma18.vn
Chủ đầu tư KCN
Investor
投資社
Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 (COMA18)
Lĩnh vực ưu tiên
Priority field
優先分野

KCN đa ngành
Doanh nghiệp tiêu biểu
Typical businesses
典型的な企業
Công ty TNHH Tuấn Minh (sản xuất thức ăn gia súc), Công ty TNHH Hưng Cường (giết mổ gia cầm), Công ty TNHH Phúc Nguyên (may xuất khẩu),…
 ★ Vị Trí / Location / 場所
Mô tả 
Describe
記述
Xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Khoảng cách đến tp lớn
Distance from the city 
都会からの距離
Cách trung tâm thành phố Hòa Bình 35km, cách trung tâm Hà Nội 40km
Cảng biển gần nhất 
The nearest Seaport 
最寄りの港
N/A
Sân bay gần nhất 
The nearest Airport 
最寄りの空港
Cách sân bay quốc tế Nội Bài 75 km
Ga đường sắt gần nhất 
The nearest Railway station 
最寄りの鉄道駅
Cách ga Hà Nội 55 km
 ★ Cơ Sở Hạ Tầng / The infrastructure / インフラ
Đường giao thông 
Traffic road 
道路
 Đường giao thông nội bộ KCN đang được đầu tư
Điện 
Electricity 
電気
Được cấp từ trạm 110kv Lương Sơn. Nhu cầu công suất cho KCN khoảng 32 MW
 
Nước 
Water 
Nước mặt sử dụng nguồn nước từ trạm xử lý nước từ hồ Đồng Chanh và một trạm khai thác xử lý nước ngầm
Thông tin liên lạc 
Contact information 
お問い合わせ
Đặt dọc theo trục giao thông để đảm bảo cung cấp thông tin cho từng nhà máy, tiến tới đầu tư xây dựng cơ sở bưu điện gần khu trung tâm điều hành.
Xử lý rác thải 
Process rubbish 
廃棄物処理
Chất thải rắn được phân loại cho tái sử dụng và chôn lấp tại bãi chung của khu vực.
Xử lý nước thải 
Wastewater treatment 
排水処理
Có 2 tram xử lý nước thải có công suất 7.100m3/ngày đêm.
Tài chính N/A
Trường đào tạo 
Training School 
トレーニングスクール
N/A
Nhà ở cho người lao động 
Housing for workers 
労働者のための住宅
N/A
Tiện ích khác 
Other gadgets 
その他の施設
N/A
 ★ Diện Tích / Area / エリア
Diện tích quy hoạch 
Area planning 
計画面積

219 ha
Diện tích sẵn sàng cho thuê 
The area available for rent 
リース可能な区域
ha
Bản đồ quy hoạch 
Planning map 
プランニングマップ
N/A
 ★ Chi Phí / Cost / 料金
Giá thuê chưa có hạ tầng 
Rent without infrastructure 
インフラストラクチャがないの賃料
N/A USD/m2
Giá thuê đã có hạ tầng 
Rent has infrastructure 
インフラストラクチャがあるの賃料
50 USD/m2
Giá điện 
Electricity price 
電気料金
Theo giácủa EVN
Giá nước 
Water price 
水道料金
Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh
Giá nhân công 
Labor costs 
人件費
Giá tham khảo: 100 - 300USD/người/tháng
Phí xử lý chất thải rắn 
Solid waste treatment fee 
固形廃棄物処理費
Giá tham khảo: Từ 0,25 - 0,3USD/m3
Phí xử lý nước thải 
Cost of wastewater treatment 
排水処理費
Giá tham khảo: Từ 0,25 - 0,3USD/m3
Phí quản lý 
Management fee 
管理費
Theo  quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Chi phí khác 
Other costs 
その他の費用
N/A
 ★ Hiện Trạng / Status quo / 現状
Năm đi vào hoạt động 
Year of operation 
活用年数
2010
Tỷ lệ lấp đầy 
Occupancy rate 
占有率
0%
Doanh nghiệp trong KCN 
Business in the IZ 
工業地帯の企業
 
Các ưu đãi về đầu tư 
Investment incentives 
投資優遇措置
Mọi nhà đầu tư đều được hưởng các chính sách ưu đãi chung theo quy định của chính phủ như: Chính sách ưu đãi về thuế TNDN; Thuế xuất nhập khẩu; Chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước; Chính sách về thu tiền sử dụng đất; Chính sách về thuế TNCN; Chính sách ưu đãi khi đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động ... Ưu đãi của tỉnh http://www.ipshoabinh.gov.vn/index.php?module=contentdetail&cat=28&subcat=58&id=267 Ưu đãi của khu công nghiệp Ưu đãi theo chính sách hiện hành của KCN và hỗ trợ các dịch vụ về đầu tư miễn phí.
 ★ Thông Tin Khác / Other information/ 他の情報
Điểm mạnh
Characteristic
特徴
Nằm dọc theo QL 6 kết nối Hà Nội - Hòa Bình. Gần đường mòn Hồ Chí Minh, nên rất thuận tiện về giao thông.
Điểm yếu
Weak point

弱点
Đang trong giai đoạn đầu tư.
Cơ hội
Chance

チャンス
Phù hợp với nhiều loại hình đầu tư
Thách thức
Challenges

課題
Chính sách thu hút lao động, đặc biệt là lao động có trình độ cao

Bản đồ / Map/ 地図