Tên Khu CN : KCN PHÚ GIA - VIETREMAX - BÌNH DƯƠNG

Website
http://www.imexco.vn; http://www.mbbank.com.vn/
Chủ đầu tư KCN
Investor
投資社
Công ty TNHH Phú Gia và Công ty cổ phần Việt R.E.M.A.X
Lĩnh vực ưu tiên
Priority field
優先分野
Ngành sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện, điện tử; Ngành sản xuất các mặt hàng cơ khí, chế tạo máy móc; Ngành cơ khí phục vụ cơ giới hóa công nghiệp; Ngành sản xuất các mặt hàng gỗ dân dụng cao cấp; Ngành sản xuất hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ; Ngành sản xuất lương thực và thực phẩm; Một số ngành hàng sản xuất khác không gây ô nhiễm môi trường.
Doanh nghiệp tiêu biểu
Typical businesses
典型的な企業
N/A
 ★ Vị Trí / Location / 場所
Mô tả 
Describe
記述
Khu công nghiệp Phú Gia nằm trong tổng thể Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương trải rộng trên 2 huyện Bến Cát, Tân Uyên và thị xã Thủ Dầu Một, là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Bình Dương
Khoảng cách đến tp lớn
Distance from the city 
都会からの距離
Trung tâm TP Hồ Chí Minh: 38 km; Trung tâm tỉnh Bình Dương: 12 km; Trung tâm tỉnh Đồng Nai: 27 km
Cảng biển gần nhất 
The nearest Seaport 
最寄りの港
Cảng Tân Cảng Sài Gòn: 36 km; Cảng Sài Gòn: 40 km ; Cảng khô Sóng Thần: 15 km
Sân bay gần nhất 
The nearest Airport 
最寄りの空港
cách Sân bay Tân Sơn Nhất 38 km
Ga đường sắt gần nhất 
The nearest Railway station 
最寄りの鉄道駅
Cách Ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh): 35km
 ★ Cơ Sở Hạ Tầng / The infrastructure / インフラ
Đường giao thông 
Traffic road 
道路
 Mạng lưới giao thông trong toàn khu công nghiệp được bố trí liên hoàn nhằm tạo sự giao lưu dễ dàng, thuận lợi trong từng cụm công nghiệp, từng nhà máy xí nghiệp và giữa các khu công nghiệp và bên ngoài.
Điện 
Electricity 
電気
Mạng lưới điện trung thế được đầu tư sẵn từ Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương nên rất thuận lợi cho việc đấu nối kỹ thuật phục vụ cho các dự án đầu tư;
 
Nước 
Water 
 Nguồn cung cấp nước sạch đã được đấu nối với hệ thống nước sạch của Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương
Thông tin liên lạc 
Contact information 
お問い合わせ
N/A
Xử lý rác thải 
Process rubbish 
廃棄物処理
Rác thải được thu gom tập kết và vận chuyển đến khu vực xử lý tập trung theo quy định
Xử lý nước thải 
Wastewater treatment 
排水処理
N/A
Tài chính Cách trung tâm tài chính 2km
Trường đào tạo 
Training School 
トレーニングスクール
Đại học Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
Nhà ở cho người lao động 
Housing for workers 
労働者のための住宅
N/A
Tiện ích khác 
Other gadgets 
その他の施設
Khu công nghiệp Phú Gia sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như: tư vấn đầu tư, xin cấp chứng nhận đầu tư, tư vấn thiết kế xây dựng, xin giấp phép xây dựng, tuyển dụng, đào tạo lao động và những dịch vụ cần thiết khác
 ★ Diện Tích / Area / エリア
Diện tích quy hoạch 
Area planning 
計画面積
133 ha
Diện tích sẵn sàng cho thuê 
The area available for rent 
リース可能な区域
ha
Bản đồ quy hoạch 
Planning map 
プランニングマップ
 
 ★ Chi Phí / Cost / 料金
Giá thuê chưa có hạ tầng 
Rent without infrastructure 
インフラストラクチャがないの賃料
N/A USD/m2
Giá thuê đã có hạ tầng 
Rent has infrastructure 
インフラストラクチャがあるの賃料
70 USD/m2
Giá điện 
Electricity price 
電気料金
Theo giá của EVN
Giá nước 
Water price 
水道料金
Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh
Giá nhân công 
Labor costs 
人件費
Giá tham khảo: 100 - 400USD/người/tháng
Phí xử lý chất thải rắn 
Solid waste treatment fee 
固形廃棄物処理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Phí xử lý nước thải 
Cost of wastewater treatment 
排水処理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Phí quản lý 
Management fee 
管理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Chi phí khác 
Other costs 
その他の費用
N/A
 ★ Hiện Trạng / Status quo / 現状
Năm đi vào hoạt động 
Year of operation 
活用年数
2008
Tỷ lệ lấp đầy 
Occupancy rate 
占有率
N/A
Doanh nghiệp trong KCN 
Business in the IZ 
工業地帯の企業
 
Các ưu đãi về đầu tư 
Investment incentives 
投資優遇措置
Theo quy định của Chính phủ và địa phương
 ★ Thông Tin Khác / Other information/ 他の情報
Điểm mạnh
Characteristic
特徴
KCN có vị trí tốt
Điểm yếu
Weak point

弱点
Hạ tầng trong KCN chưa được đầu tư tốt
Cơ hội
Chance

チャンス
Chính sách và hỗ trợ đầu tư tốt, Phù hợp với các ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến
Thách thức
Challenges

課題
Xử lý môi trường, chính sách thu hút lao động

Bản đồ / Map/ 地図