Tên Khu CN : KCN SÔNG DINH

Website
 
Chủ đầu tư KCN
Investor
投資社
Đang kêu gọi đầu tư
Lĩnh vực ưu tiên
Priority field
優先分野
 
Doanh nghiệp tiêu biểu
Typical businesses
典型的な企業
 
 ★ Vị Trí / Location / 場所
Mô tả 
Describe
記述
 
Khoảng cách đến tp lớn
Distance from the city 
都会からの距離
nằm trên đường quốc lộ 48, cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 25 km
Cảng biển gần nhất 
The nearest Seaport 
最寄りの港
cách cảng nước sâu Nghi Sơn - Đông Hồi khoảng 80km
Sân bay gần nhất 
The nearest Airport 
最寄りの空港
 
Ga đường sắt gần nhất 
The nearest Railway station 
最寄りの鉄道駅
cách đường sắt Bắc Nam khoảng 60km
 ★ Cơ Sở Hạ Tầng / The infrastructure / インフラ
Đường giao thông 
Traffic road 
道路
 Hệ thống trục chính
 
 
 Hệ thống giao thông trục nội bộ
Điện 
Electricity 
電気
 Lưới điện quốc gia
 
 Nhà máy điện dự phòng

 
Nước 
Water 
Xây dựng nhà máy nước công suất 7.000 m3/ngđ, nguồn nước được lấy từ sông Dinh cách KCN 1,2 km. Cấp nước đến chân hàng rào các nhà máy theo hệ thống đường ống cấp nước của khu công nghiệp.
Thông tin liên lạc 
Contact information 
お問い合わせ
 
Xử lý rác thải 
Process rubbish 
廃棄物処理
 
Xử lý nước thải 
Wastewater treatment 
排水処理
Các nhà máy trong khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải nội bộ, xử lý đạt tiêu chuẩn B. Khu công nghiệp xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 4.500 m3/ngđ, xử lý đạt tiêu chuẩn A.
Tài chính  
Trường đào tạo 
Training School 
トレーニングスクール
 
Nhà ở cho người lao động 
Housing for workers 
労働者のための住宅
 
Tiện ích khác 
Other gadgets 
その他の施設
 
 ★ Diện Tích / Area / エリア
Diện tích quy hoạch 
Area planning 
計画面積
 301.65 ha
Diện tích sẵn sàng cho thuê 
The area available for rent 
リース可能な区域
 
Bản đồ quy hoạch 
Planning map 
プランニングマップ
 
 ★ Chi Phí / Cost / 料金
Giá thuê chưa có hạ tầng 
Rent without infrastructure 
インフラストラクチャがないの賃料
 
Giá thuê đã có hạ tầng 
Rent has infrastructure 
インフラストラクチャがあるの賃料
 
Giá điện 
Electricity price 
電気料金
 
Giá nước 
Water price 
水道料金
 
Giá nhân công 
Labor costs 
人件費
 
Phí xử lý chất thải rắn 
Solid waste treatment fee 
固形廃棄物処理費
 
Phí xử lý nước thải 
Cost of wastewater treatment 
排水処理費
 
Phí quản lý 
Management fee 
管理費
 
Chi phí khác 
Other costs 
その他の費用
 
 ★ Hiện Trạng / Status quo / 現状
Năm đi vào hoạt động 
Year of operation 
活用年数
 
Tỷ lệ lấp đầy 
Occupancy rate 
占有率
 
Doanh nghiệp trong KCN 
Business in the IZ 
工業地帯の企業
 
Các ưu đãi về đầu tư 
Investment incentives 
投資優遇措置
Ngoài các ưu đãi được hưởng theo Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiêp, Luật thuế TNDN, Luật thuế XNK, Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020..., các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Sông Dinh còn được hưởng các ưu đãi của tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định số 101/2007/QĐ-UBNDngày 06/9/2007; Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh Nghệ An.
 ★ Thông Tin Khác / Other information/ 他の情報
Điểm mạnh
Characteristic
特徴
Là vùng có nguồn nhân lực dồi dào, tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú, trong đó đáng kể là quỹ đất đai chưa sử dụng, nông lâm sản, nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng và một số khoáng sản khác,…
Điểm yếu
Weak point

弱点
 
Cơ hội
Chance

チャンス
 
Thách thức
Challenges

課題
 

Bản đồ / Map/ 地図