Tên Khu CN : KCN VIỆT HƯƠNG 2 - BÌNH DƯƠNG

Website
http://www.viethuongip.com/
Chủ đầu tư KCN
Investor
投資社

Công ty Cổ Phần Việt Hương
Lĩnh vực ưu tiên
Priority field
優先分野
Tất cả các ngành nghề công nghiệp nặng và nhẹ, đặc biệt ưu tiên cho: Ngành sản xuất linh kiện địên tử, Ngành công nghiệp tự động hóa.
Doanh nghiệp tiêu biểu
Typical businesses
典型的な企業
N/A
 ★ Vị Trí / Location / 場所
Mô tả 
Describe
記述
Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Khoảng cách đến tp lớn
Distance from the city 
都会からの距離
Cách trung tâm Thị Xã Thủ Dầu Một 15km; Cách trung tâm TP. HCM 45km
Cảng biển gần nhất 
The nearest Seaport 
最寄りの港
Cách Tân cảng 35 km
Sân bay gần nhất 
The nearest Airport 
最寄りの空港
Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 45 km
Ga đường sắt gần nhất 
The nearest Railway station 
最寄りの鉄道駅

Cách ga Sóng Thần 20 km
 ★ Cơ Sở Hạ Tầng / The infrastructure / インフラ
Đường giao thông 
Traffic road 
道路
 Hạ tầng giao thông được đầu tư hoàn thiện
Điện 
Electricity 
電気
 Sử sụng điện lưới quốc gia
 
Nước 
Water 
Sử dụng nước ngầm
Thông tin liên lạc 
Contact information 
お問い合わせ
Hệ thống cáp điện thoại lắp đặt tới ranh giới các lô đất và cung cấp đầy đủ theo nhu cầu khách hàng, không giới hạn số lượng. Hệ thống cáp quang có thể nối kết với các ứng dụng viễn thông và hệ thống kênh thuê riêng. Tổng đài điện thoại IDD, VoIP, ADSL
Xử lý rác thải 
Process rubbish 
廃棄物処理
Rác thải được thu gom tập kết và vận chuyển đến khu vực xử lý tập trung theo quy định
Xử lý nước thải 
Wastewater treatment 
排水処理
Nhà máy xử lý nước thải 2000 m3/ngày đêm
Tài chính N/A
Trường đào tạo 
Training School 
トレーニングスクール
Đại học Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
Nhà ở cho người lao động 
Housing for workers 
労働者のための住宅
 Có khu nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia và cán bộ quản lý
Tiện ích khác 
Other gadgets 
その他の施設

 N/A
 ★ Diện Tích / Area / エリア
Diện tích quy hoạch 
Area planning 
計画面積
250 ha
Diện tích sẵn sàng cho thuê 
The area available for rent 
リース可能な区域
70 ha
Bản đồ quy hoạch 
Planning map 
プランニングマップ
N/A
 ★ Chi Phí / Cost / 料金
Giá thuê chưa có hạ tầng 
Rent without infrastructure 
インフラストラクチャがないの賃料
N/A USD/m2
Giá thuê đã có hạ tầng 
Rent has infrastructure 
インフラストラクチャがあるの賃料
38 USD/m2
Giá điện 
Electricity price 
電気料金
Theo giá của EVN
Giá nước 
Water price 
水道料金
Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh
Giá nhân công 
Labor costs 
人件費
Giá tham khảo: 100 - 400USD/người/tháng
Phí xử lý chất thải rắn 
Solid waste treatment fee 
固形廃棄物処理費

Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
 
Phí xử lý nước thải 
Cost of wastewater treatment 
排水処理費

Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
 
Phí quản lý 
Management fee 
管理費

Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
 
Chi phí khác 
Other costs 
その他の費用
N/A
 ★ Hiện Trạng / Status quo / 現状
Năm đi vào hoạt động 
Year of operation 
活用年数
2007
Tỷ lệ lấp đầy 
Occupancy rate 
占有率
50%
Doanh nghiệp trong KCN 
Business in the IZ 
工業地帯の企業
 
Các ưu đãi về đầu tư 
Investment incentives 
投資優遇措置

Theo quy định của Chính phủ và địa phương
 ★ Thông Tin Khác / Other information/ 他の情報
Điểm mạnh
Characteristic
特徴
KCN có vị trí tốt
Điểm yếu
Weak point

弱点
Hạ tầng trong KCN chưa được đầu tư tốt
Cơ hội
Chance

チャンス
Chính sách và hỗ trợ đầu tư tốt, Phù hợp với các ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến
Thách thức
Challenges

課題
Xử lý môi trường, chính sách thu hút lao động

Bản đồ / Map/ 地図