Tên Khu CN : KCN VSIP 2 - BÌNH DƯƠNG

Website
http://www.vsip.com.vn
Chủ đầu tư KCN
Investor
投資社
Công ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore
Lĩnh vực ưu tiên
Priority field
優先分野
Điện & điện tử, phụ tùng ôtô, dược phẩm và y tế, cơ khí chính xác, chế biến thực phẩm, ngành công nghiệp hỗ trợ, kho bãi và giao nhận, vật liệu xây dựng.
Doanh nghiệp tiêu biểu
Typical businesses
典型的な企業
PaxarFarEast Co., Ltd.; AvonCosmetic Co., Ltd; Kaneka Sun Spice (KSS) Co., Ltd; KimberlyClark (VN) Co. Ltd
 ★ Vị Trí / Location / 場所
Mô tả 
Describe
記述
Nằm ngay trung tâm Khu liên hợp dịch vụ đô thị Bình Dương 4.200 ha; Cách VSIP I khoảng 15km
Khoảng cách đến tp lớn
Distance from the city 
都会からの距離
Nằm trong Khu thành phố mới Bình Dương; Cách Tp HCM 32km; Cách trung tâm tỉnh Bình Dương 9km
Cảng biển gần nhất 
The nearest Seaport 
最寄りの港
Cách cảng Sài Gòn 40km, Tân cảng (Thành Phố Hồ Chí Minh) 37km
Sân bay gần nhất 
The nearest Airport 
最寄りの空港
Cách sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 33 Km, sân bay Long Thành 48km
Ga đường sắt gần nhất 
The nearest Railway station 
最寄りの鉄道駅
Cách ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) 35km
 ★ Cơ Sở Hạ Tầng / The infrastructure / インフラ
Đường giao thông 
Traffic road 
道路
Hệ thống trục chính rộng: 28m, gồm 4 làn xe Hệ thống giao thông trục nội bộ rộng: 18m, gồm 2 làn xe
Điện 
Electricity 
電気
 Nguồn cấp điện từ lưới điện Quốc gia 22 Kv với công suất: 140 MW/ngày; đảm bảo cấp điện 24/24h
 
Nước 
Water 
 Mạng lưới cấp nước là mạng vòng đảm bảo cung cấp nước đến từng lô đất qua 2 trạm bơm với tổng lưu lượng hơn 70.000m3/ngày.
Thông tin liên lạc 
Contact information 
お問い合わせ
Có hệ thống thông tin liên lạc đầy đủ đảm bảo liên lạc trong nước và quốc tế dễ dàng bao gồm điện thoại, điện thoại di động, Fax, Internet ... Thời gian thực hiện dịch vụ trong vòng 7-10 ngày.
Xử lý rác thải 
Process rubbish 
廃棄物処理
Rác thải được thu gom và xử lý ngay tại nhà máy xử lý rác thải của KCN
Xử lý nước thải 
Wastewater treatment 
排水処理
Xử lý nước theo tiêu chuẩn WHO tối đa 40,000m3 (hiện tại dung tích 24,000 m3/ngày)
Tài chính Cách trung tâm tài chính 17km
Trường đào tạo 
Training School 
トレーニングスクール
 Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Việt Nam Singapore cung cấp nguồn nhân lực cho VSIP
Nhà ở cho người lao động 
Housing for workers 
労働者のための住宅
Có khu lưu trú cho công nhân.
Tiện ích khác 
Other gadgets 
その他の施設
Hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo tiêu chuẩn
 ★ Diện Tích / Area / エリア
Diện tích quy hoạch 
Area planning 
計画面積
 345 ha
Diện tích sẵn sàng cho thuê 
The area available for rent 
リース可能な区域
5 ha
Bản đồ quy hoạch 
Planning map 
プランニングマップ
N/A
 ★ Chi Phí / Cost / 料金
Giá thuê chưa có hạ tầng 
Rent without infrastructure 
インフラストラクチャがないの賃料
N/A USD/m2
Giá thuê đã có hạ tầng 
Rent has infrastructure 
インフラストラクチャがあるの賃料
80 USD/m2
Giá điện 
Electricity price 
電気料金
Theo giá của EVN
Giá nước 
Water price 
水道料金
Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh
Giá nhân công 
Labor costs 
人件費
Giá tham khảo: 100 - 400USD/người/tháng
Phí xử lý chất thải rắn 
Solid waste treatment fee 
固形廃棄物処理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Phí xử lý nước thải 
Cost of wastewater treatment 
排水処理費

Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Phí quản lý 
Management fee 
管理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Chi phí khác 
Other costs 
その他の費用
N/A
 ★ Hiện Trạng / Status quo / 現状
Năm đi vào hoạt động 
Year of operation 
活用年数
2005
Tỷ lệ lấp đầy 
Occupancy rate 
占有率
95%
Doanh nghiệp trong KCN 
Business in the IZ 
工業地帯の企業
 
Các ưu đãi về đầu tư 
Investment incentives 
投資優遇措置
Theo quy định của Chính phủ và địa phương
 ★ Thông Tin Khác / Other information/ 他の情報
Điểm mạnh
Characteristic
特徴
Hạ tầng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư tốt,
Điểm yếu
Weak point

弱点
Giá cao, quỹ đất không còn nhiều, chi phí vận hành cao.
Cơ hội
Chance

チャンス
Chính sách và hỗ trợ đầu tư tốt, Khả năng tiếp nhận tốt ngành điện tử
Thách thức
Challenges

課題
Xử lý môi trường, chính sách thu hút lao động

Bản đồ / Map/ 地図