Khái quát về công ty

 Tên công ty   CÔNG TY CỔ PHẦN YANOKEN CONSULTING 
 Địa chỉ   Cụm 8, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội, Việt Nam
 Người đại diện   Chủ Tịch                   Mr. YANO TAKETSUGU
  Giám Đốc                 Mr. NGUYỄN ĐÌNH QUÂN
 Điện thoại   (+84) 243 364 3668
 Fax   (+84) 243 364 3886
 Email   nguyen.ycv@gmail.com
 Tổng vốn đầu tư   242,500 USD
 Ngày thành lập   Ngày 05 Tháng 03 Năm 2012
 Số lượng nhân viên   8 người
 Đối tác liên kết   Yano Kensetsu General Construction Co.Ltd.    
   http://yanokensetu.co.jp/   
  Yano Company Limited
   http://yano.com.vn/