Tên Khu CN : KHU CÔNG NGHIỆP BANG

Website
www.quangbinh-izs.gov.vn
Chủ đầu tư KCN
Investor
投資社
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực ưu tiên
Priority field
優先分野
Chế biến lâm sản; Sản xuất giấy; Sản xuất giày da; May mặc; Cơ khí lắp ráp công nghiệp, nông nghiệp; Ngành công nghiệp lắp ráp cơ khí điện tử; Ngành công nghiệp dân dụng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Công nghiệp nhựa, thủy tinh,Dược phẩm, dược liệu, Hóa mỹ phẩm; Công nghiệp thực phẩm và một số lĩnh vực phù hợp ở khu vực lập quy hoạch.
Doanh nghiệp tiêu biểu
Typical businesses
典型的な企業
N/A
 ★ Vị Trí / Location / 場所
Mô tả 
Describe
記述
 
Khoảng cách đến tp lớn
Distance from the city 
都会からの距離
nằm trên tỉnh lộ 16 là nơi giao nhau Tuyến đường Hồ Chí Minh, cách Quốc lộ 1A 10km.
Cảng biển gần nhất 
The nearest Seaport 
最寄りの港
Cách cảng Hòn La: 100 km. 
Sân bay gần nhất 
The nearest Airport 
最寄りの空港
Cách sân bay Đồng Hới: 50 km. 
Ga đường sắt gần nhất 
The nearest Railway station 
最寄りの鉄道駅
Cách ga Đồng Hới 44 km. 
 ★ Cơ Sở Hạ Tầng / The infrastructure / インフラ
Đường giao thông 
Traffic road 
道路
Khu công nghiệp được kết nối với các tuyến đường quan trọng như: nằm trên tỉnh lộ 16 là nơi giao nhau Tuyến đường Hồ Chí Minh, cách Quốc lộ 1A 10km.
Điện 
Electricity 
電気
Đường dây 22KV từ trạm biến áp 110KV đến ngoài hàng rào Khu công nghiệp.
Nước 
Water 
Có sẵn.
Thông tin liên lạc 
Contact information 
お問い合わせ
Đường dây điện thoại đã được lắp đặt sẵn tới ranh giới các khu đất, cung cấp đầy đủ theo nhu cầu, không hạn chế số lượng. 
Xử lý rác thải 
Process rubbish 
廃棄物処理
 
Xử lý nước thải 
Wastewater treatment 
排水処理
 
Tài chính N/A
Trường đào tạo 
Training School 
トレーニングスクール
N/A
Nhà ở cho người lao động 
Housing for workers 
労働者のための住宅
N/A
Tiện ích khác 
Other gadgets 
その他の施設
N/A
 ★ Diện Tích / Area / エリア
Diện tích quy hoạch 
Area planning 
計画面積
450 ha 
Diện tích sẵn sàng cho thuê 
The area available for rent 
リース可能な区域
 
Bản đồ quy hoạch 
Planning map 
プランニングマップ
N/A
 ★ Chi Phí / Cost / 料金
Giá thuê chưa có hạ tầng 
Rent without infrastructure 
インフラストラクチャがないの賃料
 
Giá thuê đã có hạ tầng 
Rent has infrastructure 
インフラストラクチャがあるの賃料
 
Giá điện 
Electricity price 
電気料金
Theo giá của EVN
Giá nước 
Water price 
水道料金
Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh
Giá nhân công 
Labor costs 
人件費
 
Phí xử lý chất thải rắn 
Solid waste treatment fee 
固形廃棄物処理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Phí xử lý nước thải 
Cost of wastewater treatment 
排水処理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Phí quản lý 
Management fee 
管理費
Theo quy định của UBND tỉnh và của Ban quản lý KCN
Chi phí khác 
Other costs 
その他の費用
N/A
 ★ Hiện Trạng / Status quo / 現状
Năm đi vào hoạt động 
Year of operation 
活用年数
 
Tỷ lệ lấp đầy 
Occupancy rate 
占有率
 
Doanh nghiệp trong KCN 
Business in the IZ 
工業地帯の企業
 
Các ưu đãi về đầu tư 
Investment incentives 
投資優遇措置
- Hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
- Hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động.
 ★ Thông Tin Khác / Other information/ 他の情報
Điểm mạnh
Characteristic
特徴
 
Điểm yếu
Weak point

弱点
 
Cơ hội
Chance

チャンス
 
Thách thức
Challenges

課題
Xử lý môi trường, chính sách thu hút lao động

Bản đồ / Map/ 地図