Năng Lực Con Người

Ngày hoàn thành : 03-10-2017

YCV có đội ngũ nhân viên năng động và nhiệt huyết trong công việc, tất cả các nhân viên  của...

Trách Nhiệm Với Công Việc

Ngày hoàn thành : 21-09-2017

 Với bất kỳ công việc nào YCV được khác hàng tin tưởng và ủy thác , chúng tôi hiểu được...

Tinh Thần Học Hỏi

Ngày hoàn thành : 25-09-2017

Đối với mỗi công việc YCV hoàn thiện,...

Bảo Mật Thông Tin

Ngày hoàn thành : 21-09-2017

 Là doanh nghiệp được làm việc với nhiều các đối tác là doanh nghiệp nước ngoài, YCV hiểu được tầm...

Tiến Độ - Chất Lượng

Ngày hoàn thành : 21-09-2017

Chất lượng - Tiến độ - giá thành là 3 yếu tố luôn được YCV cố gắng hết khả năng để đưa ra dịch vụ hài...

Thành Tích Công Việc

Ngày hoàn thành : 29-09-2017

  Chúng tôi hiểu rằng giá trị và niềm tin của khách hàng được đánh giá trên giá...