Bảo Mật Thông Tin

YCV- Bảo mật thông tin


 Là doanh nghiệp được làm việc với nhiều đối tác là các doanh nghiệp nước ngoài, YCV hiểu được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin của khách hàng, và những thông tin dữ liệu được khách hàng cung cấp chúng tôi cam kết tuyệt đối không để lộ ra ngoài cho bên thứ ba.