Năng Lực Con Người

YCV・Năng Lực con người

YCV có đội ngũ nhân viên năng động và nhiệt huyết trong công việc, tất cả các nhân viên của YCV được đào tạo tốt về chuyên môn và có trách nhiệm với công việc cao, ban cán bộ chủ chốt đều được đưa sang Nhật đào tạo và làm việc một thời gian dài sau đó về Việt Nam phụ trách và quản lý, toàn thể nhân viên YCV luôn cố gắng để mang đến giá trị công việc hài lòng nhất cho khách hàng.