Tinh Thần Học Hỏi

YCV-Tinh thần học hỏi


 Đối với mỗi công việc YCV hoàn thiện, luôn là những thành quả của sự nỗ lực và cố gắng hoàn thiện hết mình, những gì làm tốt chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn, và những gì chưa tốt chúng tôi luôn lắng nghe học hỏi và tìm ra các biện pháp khắc phục và nâng cao tay nghề khả năng của mình hơn nữa trong công việc.