Trang chủ  THI CÔNG Thời gian thi công QTS - 2017

Thông tin dự án

Tên dự án: Thời gian thi công QTS - 2017

Ngày hoàn thành: 20/12/2017

Hướng dẫn Meitoku Sangyo Co., Ltd tới 9 nhà máy quanh Hà Nội

Dự án khác

Ushiwaka Viet Nam 2

Dự án: Ushiwaka Viet Nam 2

Ngày hoàn thành: 21/12/2017

 Ushiwaka Viet nam

Dự án: Ushiwaka Viet nam

Ngày hoàn thành: 21/12/2017

Thi công  - San lấp hạ tầng

Dự án: Thi công - San lấp hạ tầng

Ngày hoàn thành: 09/12/2017

Thời gian thi công QTS - 2017

Dự án: Thời gian thi công QTS - 2017

Ngày hoàn thành: 20/12/2017

1
Chat với chúng tôi