Trang chủ  THIẾT KẾ Dự án 3D Chung cư tại Tokyo
  • image2

Thông tin dự án

Tên dự án: Dự án 3D Chung cư tại Tokyo

Ngày hoàn thành: 08/12/2017

Dự án khác

Thiết kế 3D NVSGT3

Dự án: Thiết kế 3D NVSGT3

Ngày hoàn thành: 18/10/2019

Thiết kế 3D NVSGT2

Dự án: Thiết kế 3D NVSGT2

Ngày hoàn thành: 17/10/2019

Thiết kế 3D NVSGT

Dự án: Thiết kế 3D NVSGT

Ngày hoàn thành: 06/09/2019

Thiết kế kiến trúc 3D công trình nhà xưởng

Dự án: Thiết kế kiến trúc 3D công trình nhà xưởng

Ngày hoàn thành: 19/06/2018

Thiết kế 3D công trình 山下機械

Dự án: Thiết kế 3D công trình 山下機械

Ngày hoàn thành: 11/06/2018

THIẾT KẾ 3D NEW 2

Dự án: THIẾT KẾ 3D NEW 2

Ngày hoàn thành: 21/05/2018

THIẾT KẾ 3D NEW

Dự án: THIẾT KẾ 3D NEW

Ngày hoàn thành: 21/05/2018

Dự án Thiết kế  phối cảnh 3D Neryma

Dự án: Dự án Thiết kế phối cảnh 3D Neryma

Ngày hoàn thành: 05/03/2018

thiết kế 3D

Dự án: thiết kế 3D

Ngày hoàn thành: 31/01/2018

Thiết kế 3D

Dự án: Thiết kế 3D

Ngày hoàn thành: 18/01/2018

Dự án KAMIRIKU

Dự án: Dự án KAMIRIKU

Ngày hoàn thành: 08/12/2017

Mẫu tk 17

Dự án: Mẫu tk 17

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 16

Dự án: Mẫu tk 16

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 15

Dự án: Mẫu tk 15

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 14

Dự án: Mẫu tk 14

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 13

Dự án: Mẫu tk 13

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 12

Dự án: Mẫu tk 12

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 11

Dự án: Mẫu tk 11

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 10

Dự án: Mẫu tk 10

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk9

Dự án: Mẫu tk9

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 8

Dự án: Mẫu tk 8

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 7

Dự án: Mẫu tk 7

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 6

Dự án: Mẫu tk 6

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu thiết kế 5

Dự án: Mẫu thiết kế 5

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu thiết kế 4

Dự án: Mẫu thiết kế 4

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Dự án 3D Chung cư tại Tokyo

Dự án: Dự án 3D Chung cư tại Tokyo

Ngày hoàn thành: 08/12/2017

Dự án Viện dưỡng lão

Dự án: Dự án Viện dưỡng lão

Ngày hoàn thành: 08/12/2017

1
Chat với chúng tôi