Trang chủ  THIẾT KẾ Dự án KAMIRIKU
  • image2
  • image2
  • image2
  • image2
  • image2
  • image2

Thông tin dự án

Tên dự án: Dự án KAMIRIKU

Ngày hoàn thành: 08/12/2017

Dự án được YCV phụ trách:
・Thiết kế phối cảnh 
・Vẽ bản vẽ Thi công 
・Xây dựng File 3D cho quản lý thi công

Với các bản vẽ 2D rất sơ sài, nhưng YCV đã tạo nên nhiều phương án hình ảnh và thiết kế phù hợp với ý tưởng của khách hàng. 

Dự án khác

Thiết kế 3D NVSGT3

Dự án: Thiết kế 3D NVSGT3

Ngày hoàn thành: 18/10/2019

Thiết kế 3D NVSGT2

Dự án: Thiết kế 3D NVSGT2

Ngày hoàn thành: 17/10/2019

Thiết kế 3D NVSGT

Dự án: Thiết kế 3D NVSGT

Ngày hoàn thành: 06/09/2019

Thiết kế kiến trúc 3D công trình nhà xưởng

Dự án: Thiết kế kiến trúc 3D công trình nhà xưởng

Ngày hoàn thành: 19/06/2018

Thiết kế 3D công trình 山下機械

Dự án: Thiết kế 3D công trình 山下機械

Ngày hoàn thành: 11/06/2018

THIẾT KẾ 3D NEW 2

Dự án: THIẾT KẾ 3D NEW 2

Ngày hoàn thành: 21/05/2018

THIẾT KẾ 3D NEW

Dự án: THIẾT KẾ 3D NEW

Ngày hoàn thành: 21/05/2018

Dự án Thiết kế  phối cảnh 3D Neryma

Dự án: Dự án Thiết kế phối cảnh 3D Neryma

Ngày hoàn thành: 05/03/2018

thiết kế 3D

Dự án: thiết kế 3D

Ngày hoàn thành: 31/01/2018

Thiết kế 3D

Dự án: Thiết kế 3D

Ngày hoàn thành: 18/01/2018

Dự án KAMIRIKU

Dự án: Dự án KAMIRIKU

Ngày hoàn thành: 08/12/2017

Mẫu tk 17

Dự án: Mẫu tk 17

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 16

Dự án: Mẫu tk 16

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 15

Dự án: Mẫu tk 15

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 14

Dự án: Mẫu tk 14

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 13

Dự án: Mẫu tk 13

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 12

Dự án: Mẫu tk 12

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 11

Dự án: Mẫu tk 11

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 10

Dự án: Mẫu tk 10

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk9

Dự án: Mẫu tk9

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 8

Dự án: Mẫu tk 8

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 7

Dự án: Mẫu tk 7

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu tk 6

Dự án: Mẫu tk 6

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu thiết kế 5

Dự án: Mẫu thiết kế 5

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Mẫu thiết kế 4

Dự án: Mẫu thiết kế 4

Ngày hoàn thành: 14/09/2017

Dự án 3D Chung cư tại Tokyo

Dự án: Dự án 3D Chung cư tại Tokyo

Ngày hoàn thành: 08/12/2017

Dự án Viện dưỡng lão

Dự án: Dự án Viện dưỡng lão

Ngày hoàn thành: 08/12/2017

1
Chat với chúng tôi