Tháng 5 năm 2014 Công Ty NipponSharyou thăm các nhà máy

Chúng tôi đã hỗ trợ Công ty Nihon Syaryo đến Việt Nam tìm kiếm và kiểm tra các nhà máy.

Tháng 5 năm 2014 Nippon Sharyou ( công ty xe lửa của Nhật Bản ) đã phái cử hai đại diện sang Việt Nam để triển khai mô hình 

sản xuất các linh kiện của hãng.

YCV hỗ trợ để hoàn thành nghiên cứu này và hướng dẫn họ đến thăm nhà máy. 

Chúng tôi đã nhận được sự đánh giá cao từ họ.

CIE(Công ty chế tạo vỏ máy)

AVC(nhà sản xuất cần cẩu)

AnPhong(công ty chế tạo vỏ máy)

JAT(Công ty chế tạo, đột dập linh kiện)

EXT Engineer(Nhà sản xuất máy móc chính xác)

Giao lưu của nhân viên YCV