Tháng 6 năm 2015 hướng dẫn Meitoku Sangyo Co., Ltd tới các nhà máy quanh Hà Nội

Hướng dẫn Meitoku Sangyo Co., Ltd tới 9 nhà máy quanh Hà Nội.

 

    Ba tháng trước đây Meitoku Sangyo Co.,Ltd đặt mục tiêu đưa nhà máy ở Việt Nam đi vào hoạt động sau một năm rưỡi, 3 nhà máy của 3 công ty đã được YCV tư vấn, giới thiệu để học hỏi kinh nghiệm.